Actievoorwaarden winacties

Bij The Littledivak Shop  organiseren we af en toe een winactie. Dit kan een actie zijn op onze website, of social-media-kanalen. Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

 1. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, of de gevraagde actie hebt uitgevoerd, afhankelijk van de soort winactie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of social-media-account waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. The Littledivak Shop kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door The Littledivak Shop voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door The Littledivak Shop.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 15. Allee natuurlijke personen, of accounts kunnen mee doen aan de winactie. Dit houd in dat bedrijven, rechtspersonen, winacties accounts uitgesloten zijn van deelname. 
 16. Wij gaan er vanuit dat als je mee doet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, blijkt dit niet het eval te zijn dan kunnen wij je achteraf uitsluiten. 
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.